O nás

Sme tím vysokoškolákov organizujúci korešpondenčné semináre pre motivovaných študentov základných a stredných škôl. Väčšina z nás študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, zvyšok v Česku a Veľkej Británii.

Korešpondenčný
matematický
seminár
Fyzikálny
korešpondenčný
seminár
Korešpondenčný
seminár
z programovania

Občianske združenie Trojsten bolo založené už v roku 1994, ale tradícia korešpodenčných seminárov na Slovensku siaha až do 80. rokov, a v našom regióne až do 19. storočia, kedy bol v Maďarsku založený matematický časopis pre stredoškolákov s príkladmi KöMaL. Členmi združenia sú študenti podieľajúci sa na organizácii týchto seminárov. Tu možno nájsť naše stanovy.
Okrem korešpondenčných seminárov pravidelne pripravujeme týždňové sústredenia pre najlepších riešiteľov, Letný tábor Trojstenu a tímové súťaže v počítaní kreatívnych príkladov na pôde univerzity aj online.

Nie sme ľahostajní ani k celospoločenským problémom. Trojsten je signatárom výzvy A dosť!, ktorej cieľom je upozorniť na nedostatok financií v školstve a spraviť zo vzdelávania top tému volieb 2016.

V TROJSTENE si uvedomujeme, že naši učitelia deťom dávajú viac ako len vedomosti z matematiky, fyziky alebo informatiky. Preto sme sa rozhodli postaviť za správnu vec a podporiť Iniciatívu slovenských učiteľov a ich pripravovaný štrajk. Naše stanovisko si môžete pozrieť TU.

Pozrite si našu výročnú správu za kalendárne roky 2013 a 2014 alebo newsletter za rok 2015.