Podporte nás

2% z dane

Ďakujeme Vám za podporu v predchádzajúcich rokoch. Veľmi oceníme, ak nám prejavíte dôveru aj v nasledujúcom roku vo forme 2% z dane. Financie získané touto formou použijeme na vykrytie časti nákladov sústredení. Vyhlásenie o príspevku pre rok 2015 možno stiahnuť tu, a potvrdenie o zaplatení dane možno stiahnuť tu.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32 €).
 3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2016 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Trojsten, o.z., občianske združenie, KZVI, FMFI UK Mlynská dolina ,842 48 Bratislava, IČO: 30815886
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).
 3. Ak ste v roku 2015, príp. do 31.3.2016 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
 4. Ak ste v roku 2015, príp. do 31.3.2016 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 5. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Trojsten, o.z., občianske združenie, KZVI, FMFI UK Mlynská dolina ,842 48 Bratislava, IČO: 30815886
 6. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 7. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Darujme.sk

Je to portál, kde nás môžete jednoducho jednorázovo alebo pravidelne podporiť darom na náš účet vami vybratou sumou peňazí. 

Ak platíte zo zahraničia, môžete potrebovať:
IBAN: SK7611000000002625007316
BIC: TATRSKBX
názov účtu: TROJSTEN
adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

Prečo nás podporiť

Podporujete slovenské školstvo

Veríme, že to, čo robíme, má zmysel. Snažíme sa prispieť do slovenského školstva v miestach, kde to najviac potrebuje — a to v motivácii študentov. Ukazujeme im, že matematika a fyzika môže byť pekná a prospešná. Pomáhame im s vytváraním kreatívnych príkladov, ktoré v školských učebniciach nemožno nájsť. V tomto ohľade ide takisto o výchovu ku kritickému prístupu k informáciám a lásku k rozmýšľaniu ako takému.

Zodpovednosť a leadership

Organizovanie seminárov vedie k obojstrannej výchove: je to užitočné nielen pre stredoškolákov, ale aj pre samotných organizátorov. Organizácia sústredení a jednodňových akcií trénuje obrovské množstvo „soft skills“, ako napr. riešenie konfliktných situácií, prezentačné zručnosti alebo event management.

Benefity pre Vás

Vaša finančná podpora by Vám zaručila prístup k vysokoškolákom, ktorí sa už od strednej školy zapájajú do mimoškolských aktivít a reprezentovali Slovensko na medzinárodnej úrovni. Teraz, popri štúdiu na najlepších domácich alebo svetových fakultách, sa vo voľnom čase venujú v našom občianskom združení talentovanej mládeži.
V prípade podpory vieme zabezpečiť marketing Vašej spoločnosti, či už na našich webových stránkach, alebo na mailing liste.