Trojsten ku 1.4.2024 mení svoj bankový účet. Viac informácií sa dozviete tu.

Ako poukázať 2% z dane?

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane
 3. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Trojsten, občianske združenie, KVI FMFI UK Mlynská dolina 1, 842 48 Bratislava, IČO: 30815886
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)
 4. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Ak ste v roku 2023, príp. do 31.3.2024 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
 3. Ak ste v roku 2023, príp. do 31.3.2024 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 4. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Trojsten, občianske združenie, KVI FMFI UK Mlynská dolina 1, 842 48 Bratislava, IČO: 30815886
 5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 6. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.