Ako poukázať 2% z dane?

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32 €).
 3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Trojsten, občianske združenie, KVI FMFI UK Mlynská dolina 1, 842 48 Bratislava, IČO: 30815886
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).
 3. Ak ste v roku 2020, príp. do 31.3.2022 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
 4. Ak ste v roku 2020, príp. do 31.3.2022 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 5. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: Trojsten, občianske združenie, KVI FMFI UK Mlynská dolina 1, 842 48 Bratislava, IČO: 30815886
 6. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 7. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.