Trojsten ku 1.4.2024 mení svoj bankový účet. Viac informácií sa dozviete tu.

Podporte Trojsten!

Bez pomoci našich partnerov by sme nemohli plniť naše poslanie vzdelávania mládeže. Pridajte sa medzi nás!

Veľká komunita

Trojsten tvorí komunitu mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy. Nájdete medzi nami nielen stredoškolákov a vysokoškolákov, ale aj vedcov, vysokoškolských pedagógov a zamestnancov popredných firiem.

Dlhoročná história.
Z bývalých riešiteľov sa stávajú organizátori, vďaka čomu komunita Trojstenu funguje už vyše 30 rokov.
Dobrovoľníctvo.
Trojsten stavia na dobrovoľníckom princípe, organizátori vo svojom voľnom čase pracujú pre Trojsten bez nároku na odmenu.
Múdri ľudia a výnimočné osobnosti.
Sme budúci vedci, programátori a podnikatelia, ktorí budú posúvať Slovensko a svet dopredu.
Výsledky.
Mnoho našich bývalých riešiteľov študuje na popredných univerzitách, zakladá firmy alebo pôsobí vo veľkých korporáciach.
Veľká komunita

Vzdelávanie mládeže

Popularizujeme matematiku, fyziku a informatiku. Svoje znalosti posúvame ďalšej generácii a rozvíjame zručnosti tých najlepších. Niektoré naše projekty sme expandovali aj za hranice Slovenska.

Kreatívny prístup.
Veríme, že prírodné vedy sa dajú učiť aj kreatívnymi a zábavnými spôsobmi.
Ideme do hĺbky.
Snažíme sa ukázať, že sa dá veciam rozumieť do hĺbky. Nielen rozumieť, ako sa úloha rieši, ale aj prečo sa tak rieši.
Napredujeme.
Stále vymýšľame nové úlohy, hry, či aktivity, ktoré by sme mohli organizovať.
Dostupnosť.
Snažíme sa naše aktivity robiť čo najdostupnejšie pre všetkých bez ohľadu na prostredie, z akého pochádzajú.
Vzdelávanie mládeže

Ako prispieť?

2% z daní

Trojsten môžete podporiť vašimi 2% z daní. Takto získané financie použijeme na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou sústredení.

Aj vďaka vašim 2% môžeme naďalej organizovať akcie pre tisíce základoškolákov a stredoškolákov.

Prispieť 2%
Pravidelná podpora

Môžete nás podporiť jednorázovo alebo aj pravidelne priamo na náš účet vami určenou sumou peňazí.

IBAN: SK61 8330 0000 0021 0282 4165
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Názov účtu: Trojsten

Know-how
Máte know-how, ktoré si myslíte, že potrebujeme? Vyznáte sa napríklad v marketingu alebo viete poskytnúť Trojstenu právnu pomoc? Určite sa nám ozvite!
Kontaktujte nás